Działamy od 2012 roku. Mamy w dorobku ważne projekty i działania społeczne (projekty „Jesteśmy rodziną”, „Przekażmy sobie znak pokoju”, „Doing rights”).
Byliśmy zaangażowani w prace przy Gdańskim Modelu na Rzecz Równego Traktowania.
Posiadamy szeroką ofertę wsparcia dla osób ze społeczności LGBT+.
Organizujemy od 2016 roku Trójmiejskie Dni Równości i Marsz Równości.
Od 2019 prowadzimy działania prawne przeciwko fundacji odpowiedzialnej między innymi za homofobiczne ciężarkówki, tzw. „pogromobusy”.

K O G O  P O S Z U K U J E M Y ?

Poszukujemy osoby koordynującej projekt pod nazwą „Lokalne liderki i liderzy motorem zmiany społecznej”.

Projekt realizowany jest w ramach programu Aktywni Obywatele.
Operatorem programu jest Fundacja im. Stefana Batorego.
Program finansowany jest z funduszy norweskich.

O P I S  S T A N O W I S K A

Celem projektu i oferowanego stanowiska pracy jest przygotowanie zespołu liczącego około 10 liderek/ów zmiany do pracy z sojusznikami samorządowymi w małych miastach na Pomorzu, poprzez pracę nad rozwiązaniem konkretnego problemu: zwiększeniem dostępności i jakości usług miejskich, uwzględniających potrzeby osób LGBT.

Partnerem projektu jest Miasto Gdańsk – Wydział Rozwoju Społecznego.

W ramach projektu konieczne będzie zrekrutowanie osób liderskich, organizacja spotkań, warsztatów, trzech dużych konferencji, wyjazdu studyjnego do organizacji partnerskiej w Oslo oraz raportowanie i rozliczenie końcowe projektu.
Kluczowym zadaniem będzie również przygotowywanie projektów – w szczególności poszukiwanie konkursów, pisanie i kompleksowa obsługa wniosków o granty na dalszą działalność Stowarzyszenia.
Obowiązki obejmują również prowadzenie biura.

W Y M A G A N I A

– doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu i rozliczaniu projektów w organizacjach pozarządowych,
– znajomość języka angielskiego.

K O R Z Y Ś C I

Praca przy ciekawym, innowacyjnym projekcie społecznym.
Możliwość zebrania doświadczeń współpracy z wieloma podmiotami – organizacjami pozarządowymi z Polski i Norwegii, samorządem terytorialnym i osobami eksperckimi.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, na czas określony, od 1 stycznia 2020 r., na 22 miesiące.
Wynagrodzenie: około 4.700 brutto.


CV i list motywacyjny proszę przesyłać na adres tolerado@tolerado.org do 22 listopada 2020 r.


Do dokumentów proszę dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Share This