Zapraszamy na cykl spotkań grupy wsparcia dla osób LGBT+.

Spotkania będą okazją do stworzenia dla siebie sieci wsparcia wśród osób o podobnych, ale i różnorodnych doświadczeniach. Będą one też przestrzenią do rozwoju na wielu płaszczyznach takich jak przeżywanie i rozumienie emocji, radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami, budowanie relacji, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz w innych, które osoby uczestniczące wskażą jako istotne.

Spotkania dedykowane są osobom doświadczającym dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość płciową bądź orientację psychoseksualną.

Spotkania prowadzi Magdalena Łabędź – psycholożka, terapeutka, trenerka, specjalistka w dziedzinie seksualności. Prowadzi w Gdańsku Gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego – www.magdalenalabedz.pl (FB: Gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego).

Terminy spotkań: 11 i 25 stycznia, 8 i 24 (uwaga: środa) lutego, 8 i 26 (uwaga: piątek) marca 2020, w poniedziałki, o godzinie 18:00.

Spotkania będą się odbywać on-line w aplikacji Zoom (https://zoom.us/).

Konieczne jest zainstalowanie aplikacji na komputerze. Warto to zrobić przed spotkaniem 🙂

Link do spotkania: https://zoom.us/j/96462074512

Przyjdź, posłuchaj, porozmawiaj, opowiedz swoją historię, poznaj nowe osoby.

Działanie grupy finansowane jest ze środków Urzędu Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Centrum Równego Traktowania.

Share This