Zapraszamy na panel dyskusyjny, który ma za zadanie poszerzyć temat dyskryminacji ze względu na płeć poprzez omówienie zagadnienia dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową.

Link do spotkania 26 listopada (czwartek)https://zoom.us/j/94536779561

Sytuacja osób transpłciowych w Polsce jest tematem niejednokrotnie pomijanym i uznawanym za marginalny problem społeczny. Aby wprowadzić temat w dyskurs społeczny, wydarzenia ma służyć stworzeniu bezpiecznej przestrzeni do przeanalizowania tego zagadnienia. Panel dyskusyjny porusza tę problematykę interdyscyplinarnie, dlatego zaproszonymi panelistami i panelistkami są psycholodzy, prawnicy, lekarze oraz aktywiści zajmujący się obszarem dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową.

Spotkanie podzielimy na dwa bloki dyskusyjne po 75 minut z przerwą, także można dołączyć również w trakcie spotkania.

Osoby goszczone:

Dr hab. Anna Kłonkowska – socjolożka, psycholożka i filozofka wykładająca na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspertka w zakresie badań społecznych nad transpłciowością i socjologią męskości. Autorka i współredaktorka książek: Rodzina przede wszystkim. Trans rodzicielstwo w Polsce (współred. z: I. Jąderek, W. Dynarski) (2018), Płeć: dana czy zadana? Strategie negocjacji (nie)tożsamości transpłciowej w Polsce (2016), Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty transpłciowości (współred. z K. Bojarska) 2014. Kierowniczka zespołu przygotowującego przekład i redakcję polskiego wydania standardów WPATH (wersja 7) – standardy opieki zdrowotnej dla osób transseksualnych, transpłciowych i różnorodnych płciowo.

Dr n. med. Bartosz Grabski – specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, psychoterapeuta, FECSM, kierownik Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. utor i współautor publikacji naukowych poświęconych m.in. problemom osób LGBT, współredaktor pierwszego w Polsce podręcznika z zakresu psychologii mniejszości seksualnych, pt. „Wprowadzenie do psychologii LGB” (red. Iniewicz, G., Mijas, M., Grabski, B.), lekarz praktyk zaangażowany w pomoc osobom LGBT, w tym osobom doświadczającym dysforii/niezgodności płciowej.

Anna Mazurczak – adwokatka, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. W latach 2012-2018 prawniczka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie rozpoznawała skargi na dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Certyfikowana trenerka praw człowieka programu HELP Rady Europ. Od 2018 roku – wiceprzewodnicząca Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Autorka publikacji na temat równego traktowania, w tym ochrony prawnej osób LGBT.

Panel prowadzi:
Magdalena Nowacka – psycholożka-seksuolożka. Pracuje w Centrum Praw Kobiet – oddział w Gdańsku, Stowarzyszeniu Przyjazna Dłoń, Uniwersytecie Gdańskim oraz fundacji Otwarte Idee. Od roku prowadzi grupy wsparcia dla osób transpłciowych i osób im bliskich.

——————————————————————————————————————————————–

Mamy tylko #JednoŻycie

Share This