Walne zebranie 2018

03.07.2019

Zarząd Tolerado 2018

W niedzielę 30.06.2019 spotkaliśmy się, aby podsumować rok 2018 oraz wybrać nowy Zarząd Stowarzyszenia. Atmosfera spotkania była bardzo gorąca. Wynikało to z tego, że tego dnia był rekordowy upał. Na sali było chyba z 45 stopni. W zebraniu wzięło udział 28 osób, co jest także rekordowym wynikiem.

Marta przygotowała fantastyczną prezentację, która podsumowała cały rok wspaniałych wydarzeń, ciężkiej pracy i wielu wspaniałych chwil.

Walne Zebranie przyjęło sprawozdania merytoryczne i finansowe za poprzedni rok działalności Stowarzyszenia oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za kadencję 2018/2019 w składzie:

Nikodem Mrożek – prezes

Marta Magott – wiceprezeska

Ulka Kołodziejczyk – członkini zarządu

Dominik Kaszewski – członek zarządu

Mateusz Zyśk – członek zarządu.

Wybrano Zarząd Stowarzyszenia na kadencję 2019/2020

Jacek Jasionek – prezes

Olga Budzanowska – wiceprezeska

Karolina Kęsik – członkini zarządu

Danuta Sowińska – członkini zarządu

Dominik Kaszewski – członek zarządu

Anna Ekielska – członkini zarządu.

Nad prawidłowością wyborów czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie: Ewa Graczyk, Łukasz Piesik, Jędrzej Kraszewski.

Dziękuję ustępującemu Zarządowi za dobry rok – rok wielu wydarzeń, działań i sukcesów. Mieliśmy dzisiaj okazję poznać nową, oficjalną siedzibę Stowarzyszenia – było to możliwe dzięki pracy dotychczasowego Zarządu.

Razem jesteśmy silniejsze i silniejsi!

Foto: Ulka Kołodziejczyk

Inne artykuły

Wsparcie

W 2021 będziemy kontynuować działania wspierające naszą społeczność. Regularnie będą pracować...

Share This