25 listopada 2020

Panel antydyskryminacyjny dotyczący sytuacji osób transpłciowych 26.11.2020

Zapraszamy na panel dyskusyjny, który ma za zadanie poszerzyć temat dyskryminacji ze względu na płeć poprzez omówienie zagadnienia dyskryminacji...
25 listopada 2020

WenDo online dla osób transpłciowych 28.11.2020

Samoobrona psychiczna i wyznaczanie granic na bazie metody WenDo.
25 listopada 2020

WenDo online dla kobiet nieheteronormatywnych

Samoobrona psychiczna i wyznaczanie granic na bazie metody WenDo dla kobiet nieheteronormatywnych.
25 listopada 2020

Objęłyśmy_liśmy matronatem LGBT+ Diamonds Awards

Konkurs LGBT+ Diamonds Awards od trzech lat wspiera Sojuszniczki_ków oraz organizacje, które ...
19 listopada 2020

Wspieramy Food not Bombs Gdynia

Wspieramy Food not Bombs Gdynia w zbiórce artykułów potrzebnych w pomocy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności!
10 listopada 2020

Oferta pracy

Poszukujemy osoby koordynującej projekt pod nazwą „Lokalne liderki i liderzy motorem zmiany społecznej”.
5 listopada 2020

Gdańskie Centrum Równego Traktowania

Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT) wraca do działania, oferując specjalistyczne wsparcie...
5 listopada 2020

Grupa Młodzieżowa w czasach pandemii

Znowu musimy zacząć robić spotkania online, dlatego warto zacząć od spotkania na którym porozmawiamy o tym...
5 listopada 2020

Zasady stosowania substytucji hormonalnej w procesie tranzycji

Zapraszamy na spotkanie z profesorem Dominikiem Rachoniem, lekarzem, o procesie tranzycji z medycznego punktu widzenia.