Gdańskie Centrum Równego Traktowania

Miasto Gdańsk w ramach Gdańskiego Centrum Równego traktowania oferuje pomoc psychologiczną, prawniczą i/lub wsparcie grupowe, a także w indywidualnych przypadkach również ze strony asystenta/ki wsparcia czy innego/ej specjalisty/ki, wszystkim osobom, które czują się dyskryminowane/nierówno traktowane ze względu na 6 przesłanek:

  • orientację psychoseksualną,
  • płeć/tożsamość płciową,
  • wiek,
  • religię/bezwyznaniowość,
  • rasę/pochodzenie,
  • stan zdrowotny/niepełnosprawność.
Jeśli zauważyliście/_/łyście przypadki nierównego traktowania lub przemocy motywowanej uprzedzeniami?
Zgłoście je na adres 📨 kontakt@gcrt.pl
Jeśli doświadczyliście/_/łyście przemocy/dyskryminacji motywowanej nienawiścią?
Zgłoście się po wsparcie 📨 kontakt@gcrt.pl
📲 +48 519 544 485
📲 +48 577 772 832

Pomoc oferowana w ramach Gdańskiego Centrum Równego Traktowania i jest realizacją polityki społecznej Miasta Gdańska, której celem jest ograniczanie dyskryminacji/nierównego traktowania ze względu na 6 wymienionych przesłanek.

Jeżeli masz pytania – napisz wiadomość za pośrednictwem FB-ka, bądź na adres mailowy: tolerado@tolerado.org.

Share This