Lokalni liderzy i liderki

Ruszamy z projektem „Lokalni liderzy i liderki motorem zmiany społecznej” realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.


Pierwszym etapem projektu będzie rekrutacja osób, które dzięki projektowi staną się Lokalnymi Liderkami i Liderami Zmiany, przygotowanymi do przyszłej pracy z samorządowcami w celu wypracowywania w swoich miastach i regionach polityk równościowych ukierunkowanych przede wszystkim na osoby LGBT+.

Rekrutacja skierowana jest do osób z Lęborka, Malborka, Sztumu i Elbląga lub ich bezpośrednich okolic.

#BądźZmianą i aplikuj -> http://bit.ly/LokalniLiderzyLiderki

Od osób rekrutujących do projektu oczekujemy:

-ukończonego 18 roku życia;

-zamieszkania lub pochodzenia z Lęborka, Malborka, Sztumu lub Elbląga;

-zadeklarowania udziału we wszystkich wydarzeniach (warsztaty, wyjazdy, konferencje itd.) w czasie trwania projektu (harmonogram poniżej);

-chęci zmieniania swojego otoczenia i świadomości społecznej;

-oddania wartościom praw człowieka, inkluzywności i otwartości na różnorodność;

-co najmniej komunikatywny poziom języka angielskiego nie jest warunkiem koniecznym, ale będzie bardzo przydatny podczas wyjazdu studyjnego do Norwegii;


Harmonogram projekt

Rok 2021:

28.01 – 19.02 –Rekrutacja (możliwość aplikowania do projektu za pośrednictwem formularza);

22.02 – 5.03 – Rozmowy kwalifikacyjne z osobami kandydującymi (online);

8.03 – Wyniki rekrutacji i formalne ogłoszenie składu Zespołu Liderskiego;

Marzec – Spotkanie integracyjne inaugurujące prace Zespołu (prawdopodobnie online);

Kwiecień – Sierpień – Cykl pięciu jednodniowych szkoleń celowych dla Zespołu (planowane średnio jedno szkolenie na miesiąc, w lipcu i czerwcu możliwe dwa);

Sierpień – Czterodniowa (trzy noclegi) wizyta studyjna w Oslo, wymiana doświadczeń z partnerską organizacją FRI – Foreningen for kjønns – og seksualitetsmangfold;

Sierpień – Wrzesień – Trzy dni warsztatów przepracowujących wizytę, w tym jeden dzień z urzędniczkami_kami z Gdańska;

Październik – Oficjalna inauguracja współpracy z Gdańskiem, pomoc Zespołu w organizacji konferencji prasowej;

Październik – Luty 2022 – Wypracowywanie standardów miejskich dedykowanych dla osób LGBT+ w trzech obszarach:

1) pomocy społecznej,

2) zdrowia psychicznego (w tym terapii uzależnień),

3) obsługi klienta,

określające sposób świadczenia tych usług w sposób inkluzywny dla osób LGBT+.

Pięć dni po dwa spotkania robocze dziennie (planowany jeden dzień / miesiąc).

W spotkaniach, oprócz Zespołu Liderskiego, będą brały udział osoby eksperckie oraz dedykowany zespół urzędników miejskich.

Rok 2022:

Marzec – Spisanie i opracowanie merytoryczne treści standardów oraz Przygotowanie programu szkoleniowego oraz scenariuszy szkoleń dla specjalistów_ek i urzędników_czek;

KwiecieńSzkolenia pilotażowe dla urzędników_czek (cztery jednodniowe szkolenia), ewaluacja wdrożenia standardów usług miejskich przyjaznych osobom LGBT+. Przygotowanie Lokalnych Forów Profesjonalistów;

Maj – Ostateczna redakcja treści standardów, wraz z programem i scenariuszem szkoleń, z uwzględnieniem wniosków z ewaluacji;

Maj – CzerwiecLokalne Fora Profesjonalistów w Sztumie i Lęborku – dwie jednodniowe konferencje.

W wyniku forów zwiększy się wiedza osób na temat potrzeb społeczności LGBT, wypracowanych standardów oraz zwiększy się gotowość do mainstremowania ich w lokalnych politykach;

Lipiec – Sierpień – Przygotowania Ogólnopolskiego Forum Profesjonalistów;

WrzesieńOgólnopolskie Forum Profesjonalistów – uroczyste, medialne wydarzenie kończące projekt.

Forum będzie prezentować wyniki projektu, w ramach debat zostanie omówiona współpraca NGO i instytucji miejskich przy wypracowywaniu polityk miejskich – doświadczenia i rezultaty a także rola samorządu w kształtowaniu polityk równościowych.

W sesji z politykami planowany udział Prezydent Gdańska i, jeżeli będzie to możliwe, prezydentów/ki z innych progresywnych miast (Łódź, Wrocław, Poznań).

Planowany telemost z działaczami FRI.

Opcjonalnie możliwe poprzedzenie Forum współorganizacją Kongresu Miast Maszerujących po Równość LGBT+ (realizacja tego punktu zależna od decyzji organizatorów Kongresu);

Październik – Finalne, podsumowujące i integracyjne spotkanie Zespołu Liderskiego.

W związku z sytuacją pandemiczną, formaty oraz terminy niektórych wydarzeń mogą ulegać zmianie.

Pokrywamy wszystkie koszty bezpośrednie zrekrutowanych Członkiń_ów Zespołu Liderskiego, takie jak – wyjazdy, noclegi, wyżywienie itp.
Pokrywamy również ewentualne koszty wsparcia prawnego dla Zespołu Liderskiego w obszarach związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kontakt do koordynatora projektu: piotr.jankowski@tolerado.org

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Share This