NASZE PROJEKTY

NA RÓWNYCH ZASADACH

NASZE PROJEKTY

NA RÓWNYCH ZASADACH

Osoby należące do społeczności LGBT+ częściej doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i systemowej w porównaniu z ogólną populacją. Z tego powodu doświadczają również częściej konsekwencji dyskryminacji i przemocy, czyli objawów depresji, poczucia osamotnienia, a także myśli i podejmowania prób samobójczych. W szczególności dotyczy to osób transpłciowych, które stanowią mniejszość w mniejszości i spotykają się z niezrozumieniem oraz przemocą ze strony otoczenia, jak i przemocy systemowej.

Szczególną grupą są nieletnie osoby nieheteroseksualne i transpłciowe, które doświadczają przemocy i dyskryminacji często w większym stopniu niż dorosłe osoby LGBT+ oraz dotkliwiej odczuwają konsekwencje tych doświadczeń w kontekście zdrowia psychicznego.

Poprzez projekt “Na równych zasadach” chcemy udzielić wsparcia nauczycielom i dyrektorom szkół, a także osobom pracującym w instytucjach pomocowych, aby byli przygotowani do udzielania pomocy i zadbania o potrzeby osób nieheteronrmatywnych. 

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl szkoleń dla dyrekcji szkół i grona pedagogicznego z zakresu pięciu obszarów opisanych poniżej. 

Każda chętna osoba może się zgłosić sama do wzięcia udziału w wybranych szkoleniach – nie jest potrzebna delegacja ze szkoły, czy placówki oświatowej.
Szkolenie skierowane do dyrektorów_rek i wicedyrektorów_rek szkół podstawowych i średnich. 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy nt. inkluzji w szkole, sytuacji i potrzeb cispłciowych i transpłciowych nieheteronormatywnych osób uczniowskich oraz przekazanie narzędzi do
budowania otwartego i akceptującego środowiska szkolnego.
Elementem szkolenia będzie również zapoznanie dyrekcji szkół z prawnymi aspektami dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.
 
Prowadzący: 
doktora Anna Strzałkowska – psycholożka i socjolożka, nauczycielka akademicka na Uniwersytecie Gdańskim, autorka książek i publikacji z zakresu inkluzji społecznej (m.in. “Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem”, “Upragniona i nieznośna dorosłość”), Była współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania w Gdańsku, założycielka Stowarzyszenia na rzecz osób LGBT Tolerado, współkoordynatorka Modelu na rzecz Równego Traktowania,  z zamiłowania trenerka i konsultantka w zakresie zarządzania różnorodnością w biznesie.
adw. Tomasz Plaszczyk – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – major w stanie spoczynku, szesnaście lat służby w pionie śledczym ABW, w Delegaturze ABW w Gdańsku. Doświadczeniami zdobytymi na gruncie tych postępowań dzielił się wielokrotnie w publikacjach oraz podczas konferencji i szkoleń z tego zakresu. Po zakończeniu służby przyjął propozycję współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa Społecznego, aby dalej dzielić się swoją wiedzą i zdobywać nowe doświadczenia. 
Jest ekspertem w dziedzinie przeciwdziałania radykalizacji i przestępstwom motywowanym nienawiścią. Współtworzy specjalistyczne programy edukacyjne i prowadzi szkolenia dla policjantów i nauczycieli.

Rejestracja i dostępne terminy:  KLIKNIJ TUTAJ

Szkolenie skierowane do dyrektorów_rek i wicedyrektorów_rek szkół podstawowych i średnich. 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy nt. inkluzji w szkole, sytuacji i potrzeb cispłciowych i transpłciowych nieheteronormatywnych osób uczniowskich oraz przekazanie narzędzi do
budowania otwartego i akceptującego środowiska szkolnego.
Elementem szkolenia będzie również zapoznanie dyrekcji szkół z prawnymi aspektami dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.
 
Prowadzący: 
doktora Anna Strzałkowska – psycholożka i socjolożka, nauczycielka akademicka na Uniwersytecie Gdańskim, autorka książek i publikacji z zakresu inkluzji społecznej (m.in. “Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem”, “Upragniona i nieznośna dorosłość”), Była współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania w Gdańsku, założycielka Stowarzyszenia na rzecz osób LGBT Tolerado, współkoordynatorka Modelu na rzecz Równego Traktowania,  z zamiłowania trenerka i konsultantka w zakresie zarządzania różnorodnością w biznesie.
adw. Tomasz Plaszczyk – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – major w stanie spoczynku, szesnaście lat służby w pionie śledczym ABW, w Delegaturze ABW w Gdańsku. Doświadczeniami zdobytymi na gruncie tych postępowań dzielił się wielokrotnie w publikacjach oraz podczas konferencji i szkoleń z tego zakresu. Po zakończeniu służby przyjął propozycję współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa Społecznego, aby dalej dzielić się swoją wiedzą i zdobywać nowe doświadczenia. 
Jest ekspertem w dziedzinie przeciwdziałania radykalizacji i przestępstwom motywowanym nienawiścią. Współtworzy specjalistyczne programy edukacyjne i prowadzi szkolenia dla policjantów i nauczycieli.

Rejestracja i dostępne terminy:  KLIKNIJ TUTAJ

Szkolenie skierowane do kadry nauczycielskiej, administracyjnej oraz psychologów i pedagogów szkół podstawowych i średnich. 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy nt. budowania akceptacji w środowisku szkolnym, zdobycia narzędzi do reagowania na przemoc pojawiającą się w szkole oraz aktów homofobii i transfobii.
Szkolenie będzie zawierać również elementy dotyczące prawnych aspektów przeciwdziałania aktom nienawiści i dyskryminacji.
 
Prowadzący: 
Aleksandra Muzińska – fundatorka Funduszu dla Odmiany, aktywistka LGBT+, lesbijka, była współprzewodnicząca Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Dla społeczności LGBT+ działa od sześciu lat. Pasjonują ją nowe narracje i strategie na rzecz równości osób LGBT+ w Polsce, budowanie społeczności i mobilizowanie większości do wspierania swoich mniejszości. Od trzech lat współpracuje z Fundacją Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, prowadząc szkolenia i konsultacje dla nauczycieli/ek i edukatorów/ek małopolskich i śląskich szkół na temat zapobiegania szkolnej homofobii i transfobii.
adw. Tomasz Plaszczyk – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – major w stanie spoczynku, szesnaście lat służby w pionie śledczym ABW, w Delegaturze ABW w Gdańsku. Doświadczeniami zdobytymi na gruncie tych postępowań dzielił się wielokrotnie w publikacjach oraz podczas
konferencji i szkoleń z tego zakresu. Po zakończeniu służby przyjął propozycję współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa Społecznego, aby dalej dzielić się swoją wiedzą i zdobywać nowe doświadczenia. 
Jest ekspertem w dziedzinie przeciwdziałania radykalizacji i przestępstwom motywowanym nienawiścią. Współtworzy specjalistyczne programy edukacyjne i prowadzi szkolenia dla policjantów i nauczycieli.
 
Rejestracja i dostępne terminy: KLIKNIJ TUTAJ
Szkolenie skierowane do kadry nauczycielskiej, administracyjnej oraz psychologów i pedagogów szkół podstawowych i średnich.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy nt. sytuacji dzieci i młodzieży doświadczających dysforii płciowej, potrzeb tej grupy oraz narzędzi wspierania osób transpłciowych.
Szkolenie poruszy trzy kluczowe obszary: 
  • Zjawisko niezgodności płciowej oraz psychologiczne aspekty odczuwania dysforii płciowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej
  • Medyczne i prawne procedury wobec osób transpłciowych poniżej 18 roku życia
  • Tworzenie bezpiecznego i akceptującego otoczenia dla osób transpłciowych w środowisku szkolnym.
Prowadząca:
Magdalena Nowacka – magistra psychologii (Uniwersytet Gdański, 2018 rok), absolwentka seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Pracuje jako psycholożka w Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku oraz członkini Fundacji Otwarte Idee. W trakcie zdobywania kwalifikacji z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Certyfikowana edukatorka seksualna oraz trenerka antydyskryminacyjna. Ukończyła I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.
Współpracowała przy tworzeniu gdańskiego Modelu na rzecz Równego Traktowania. Od 2018 roku prowadzi grupę wsparcia dla osób transpłciowych oraz dla osób im bliskich przy Stowarzyszeniu na rzecz osób LGBT Tolerado.

Rejestracja i terminy: KLIKNIJ TUTAJ

Szkolenie dla specjalistów zdrowia psychicznego ma na celu zwiększenie kompetencji osób z sektora wsparcia (psychologów, terapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców i innych) w zakresie pracy z osobami LGBT+.

Szkolenie służy wyposażeniu specjalistów w podstawową wiedzę, umiejętności, postawy i narzędzia do udzielania pomocy psychologicznej Klientom_kom bez względu na to, czy ich orientacja psychoseksualna lub tożsamość płciowa jest powodem zgłoszenia i związana z problemem czy też nie.
 
Prowadząca:
Magdalena Łabędź – psycholożka, terapeutka TSR, trenerka, edukatorka w zakresie seksualności. W Gdańsku prowadzi prywatną praktykę – Gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego udzielając konsultacji i terapii oraz psychoterapii seksuologicznej.
Zawodowo związana z trójmiejskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób LGBT+ „Tolerado”, działała na rzecz osób LGBT+ w inicjatywie „Model na rzecz równego traktowania” przy Urzędzie Miasta Gdańsk współtworząc równościowe polityki dla miasta, realizując założenia Modelu współpracowała z Gdańskim Centrum Równego Traktowania udzielając wsparcia osobom dyskryminowanym i prowadząc grupę wsparcia. Współtworzyła zespół osób eksperckich międzynarodowego projektu edukacyjno-badawczego „Doing Right(s)” na rzecz tęczowych rodzin. Jako trenerka wspomaga trójmiejskie organizacje prowadząc edukację antydyskryminacyjną.
Wykłada również na Uniwersytecie SWPS na kierunkach psychologia i psychoseksuologia.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – rejestracja i termin: KLIKNIJ TUTAJ

Cykl webinariów ze specjalistami to seria spotkań z ekspertami tematyki transpłciowości. Każdy z webinariów będzie odpowiadał na inny aspekt transpłciowości i etapu procesu tranzycji.
Obszary i tematyka webinarów:
 
1. Psychologiczna diagnostyka dysforii i niezgodności płci, profilaktyka zdrowia w trakcie tranzycji – prowadzenie Dominika Rajska: https://www.facebook.com/toleradostowarzyszenie/videos/2992473350998687/
2. Hormonalne interwencje u nastoletnich osób niebinarnych i transpłciowych – prowadzenie prof. Dominik Rachoń: https://www.facebook.com/toleradostowarzyszenie/videos/210620791100339/
3. Hormonalne interwencje afirmujące płeć u transpłciowych kobiet i mężczyzn – prowadzenie prof. Dominik Rachoń: https://www.facebook.com/toleradostowarzyszenie/videos/401267778361828/
4. Procedury prawne zmiany danych osobowych i sytuacja prawna osób transpłciowych – termin zostanie wkrótce podany
5. Transpłciowość osób w spektrum autyzmu – termin zostanie wkrótce podany