WSPARCIE INSTYTUCJONALNE

GDAŃSKIE CENTRUM RÓWNEGO TRAKTOWANIA

KONSULTACJE PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

GDAŃSKIE CENTRUM RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Doświadczyłaś_eś dyskryminacji?

Zadzwoń: +48 519 544 485
Napisz maila: kontakt@gcrt.pl

Jesteśmy częścią Gdańskiego Centrum Równego Traktowania – przełomowej instytucji powołanej przez Miasto Gdańsk, oferującej pomoc psychologiczną i prawną, a także wsparcie indywidualne i grupowe.

 
Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT) to bezpieczne miejsce, gdzie gdańszczanie i gdańszczanki otrzymują kompleksowe, BEZPŁATNE wsparcie psychologiczne i prawne w sytuacjach dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.
 
Pomoc oferowana w ramach Gdańskiego Centrum Równego Traktowania i jest realizacją polityki społecznej Miasta Gdańska, której celem jest ograniczanie dyskryminacji/nierównego traktowania ze względu na 6 wymienionych przesłanek.
Oferujemy specjalistyczne wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb, m.in.: pomoc psychologiczną, indywidualną i w grupach wsparcia, kompleksowe wsparcie prawne, pomoc asystenta/asystentki towarzyszącej Ci np. w urzędzie lub na rozprawie sądowej.

Czy potraktowano Cię niesprawiedliwie lub poniżono? Czy takie traktowanie wynikało z Twojej płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji psychoseksualnej, miejsca urodzenia lub tego, w co wierzysz?

Jeśli tak, doświadczyłeś/aś dyskryminacji. Jeśli potrzebujesz bezpłatnego wsparcia psychologicznego lub pomocy w dochodzeniu Twoich praw, skontaktuj się z nami.

Pomoc i wsparcie w ramach GCRT otrzyma każda osoba doświadczająca dyskryminacji lub nierównego traktowania ze względu na jedną (lub więcej) z sześciu przesłanek:

  • Orientację psychoseksualną
  • Płeć / tożsamość płciową
  • Wiek
  • Religię / Bezwyznaniowość
  • Rasę / Pochodzenie
  • Stan zdrowotny / Niepełnosprawność

Doświadczyłaś_eś dyskryminacji?
Zadzwoń: +48 519 544 485
Napisz maila: kontakt@gcrt.pl

Wspieramy i pomagamy,

bo mamy tylko #JednoŻycie