NASZE PROJEKTY

Poradnia Prawno-Psychologiczna

dla Osób Queerowych 

– projekt “Wsparcie i budowanie świadomości o osobach TQIA+” 

 
NASZE PROJEKTY

Potrzebujesz wsparcia? Zgłoś się do Poradni Tolerado!

 

O projekcie: 

W obecnej sytuacji w Polsce osoby queerowe, w szczególności osoby transpłciowe, niebinarne i interpłciowe, narażone są na szczególną dyskryminację na gruncie prawa, a także w codziennym życiu.

Wielu osób nie stać na kosztowne porady prawne, które nierzadko są jedyną drogą do poradzenia sobie z trudną sytuacją. W odpowiedzi na tę potrzebę, Stowarzyszenie Tolerado uruchomiło bezpłatną Poradnię Prawno-Psychologiczną dla osób queerowych. 

Poradnia jest elementem projektu „Wsparcie i budowanie świadomości o osobach TQIA+”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. O innych działaniach w ramach tego projektu, takich jak szkolenia czy panele dyskusyjne również będziemy tutaj informować.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla kogo przewidziane jest wsparcie Poradni?

 

Do Poradni zgłaszać się mogą osoby LGBTQIA+ potrzebujące pomocy prawnej i/lub psychologicznej, których sytuacja odpowiada co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

a) Rozpoczyna lub już rozpoczęła proces tranzycji prawnej;

b) Doświadcza dyskryminacji i/lub pokrewnych doświadczeń w miejscu pracy/nauki lub innym najbliższym sobie otoczeniu w związku ze swoją tożsamością lub orientacją psychoseksualną;

c) Doświadcza różnych form przemocy (w tym przemoc fizyczna, werbalna, ekonomiczna itp);

d) Jest osobą uchodźczą/imigrancką.

Uwaga! Samodzielne zgłoszenia są możliwe tylko dla osób powyżej 18 r.ż. W przypadku osób młodszych zapraszamy do zgłoszenia się Opiekunów i Opiekunki Prawne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok po kroku:

 

1. Jeśli uważasz, że Twoja sytuacja kwalifikuje się do jednej z pisanych powyżej przesłanek – zgłoś się mailowo na adres poradnia@tolerado.org. Opis sprawy nie musi być szczegółowy, wystarczy ogólne wskazanie sprawy i potrzeb.

2. W ciągu doby roboczej powinna do Ciebie dotrzeć odpowiedź – jeśli na podstawie krótkiego opisu okaże się, że Twoja sprawa prawdopodobnie kwalifikuje się do Poradni, otrzymasz link do formularza zgłoszeniowego. Dopiero na tym etapie opisujesz szczegółowo swoją sytuację wypełniając poszczególne pola kwestionariusza.

3. W ciągu około dwóch dni roboczych powinna do Ciebie dotrzeć na podany adres e-mail odpowiedź z ostateczną informacją co do zakwalifikowania się do Poradni i dalszymi instrukcjami.

4. Na ogół na tym etapie przekazywany jest kontakt do danego specjalisty (prawnika, psycholożki). 

5. Ramy czasowe i zakres pomocy są ustalane indywidualnie do potrzeb i możliwości Poradni. Co do zasady niemożliwe jest jednak wsparcie wykraczające czasowo poza datę 30 kwietnia 2024.

 

 

 

 

Zgłoszenia : poradnia@tolerado.org

Szczegóły w punkcie “Krok po kroku”.
Zgłaszając się poświadczasz zapoznanie się z Polityką Prywatności Stowarzyszenia.