WSPARCIE

PrzyjazNA

PrzyjazNA​

Mityngi NA – grupy Anonimowych Narkomanów LGBTQ+.

Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 18.00. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest pragnienie zaprzestania zażywania.

Spotkania - informacje

Spotkania odbywają się stacjonarnie w siedzibie stowarzyszenia przy
ul. ks. Leona Miszewskiego 17/105 w Gdańsku

Co to jest program Anonimowych Narkomanów?

NA jest bezdochodową wspólnotą mężczyzn i kobiet, dla których głównym problemem stały się narkotyki. Jesteśmy zdrowiejącymi uzależnionymi, którzy spotykają się regularnie, aby pomagać sobie nawzajem w utrzymywaniu czystości. Jest to program całkowitej abstynencji od wszelkiego rodzaju narkotyków. Jedynym warunkiem przynależności do tej wspólnoty jest pragnienie zaprzestania zażywania.

Uczestnictwo w NA nie powoduje żadnych dodatkowych zobowiązań. Nie jesteśmy zależni od innych organizacji, nie mamy opłat wpisowych ani członkowskich, nie musimy podpisywać żadnych deklaracji ani nikomu niczego obiecywać. Nie jesteśmy związani z żadnymi organizacjami politycznymi, religijnymi ani organami ścigania, nie podlegamy niczyjej kontroli. Dołączyć do nas może każdy, bez względu na wiek, rasę, orientację seksualną, poglądy, przynależność religijną lub jej brak.

Więcej informacji znajdziesz na: www.anonimowinarkomani.org

Wspieramy i pomagamy,

bo mamy tylko #JednoŻycie