NASZE PROJEKTY

GDAŃSKIE MIESZKANIE INTERWENCYJNE DLA MŁODYCH OSÓB LGBTQIA+

 
 
 
 
 
NASZE PROJEKTY

Wsparcie dla osób LGBTQIA+ w kryzysie bezdomności lub nim zagrożonych


Uwaga! Projekt został zakończony w dniu 30 września 2023. Poniższe informacje mają charakter poglądowy.
Osobom poszukującym pomocy w kryzysie bezdomności rekomendujemy kontakt z ośrodkami pomocy społecznej / pomocy rodzinie / interwencji kryzysowej, właściwymi dla ich miejsca zamieszkania.

Raport z działania Mieszkania:

Kto może skorzystać?

 

Oferujemy wsparcie w postaci mieszkania interwencyjnego (zwanego też treningowym) dla młodych osób niecisheteronormatywnych, które są szczególnie zagrożone kryzysem bezdomności. Mieszkanie jest dedykowane dla osób, które spełnią przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

a) Znajduje się w trudnej sytuacji życiowej związanej z doświadczeniem dyskryminacji lub innej wpływającej na jakość życia np. doświadczenie klęski żywiołowej, wojny lub innych pokrewnych;

b) Ma stały lub przejściowy problem z zapewnieniem sobie bezpiecznego schronienia;

c) Znajduje się w kryzysie bezdomności, w tym w szczególności jest osobą bez dachu nad głową i/lub w zakwaterowaniu interwencyjnym, które nie jest dostosowane do potrzeb;

d) Której miejsce pobytu/zamieszkania jest nieadekwatne i nie spełnia powszechnie przyjętych norm mieszkalnictwa;

e) Jest osobą opuszczającą instytucję pomocową.

 

Uwaga! Mieszkanie jest dedykowane dla osób w wieku od 18 do 29 roku życia.

 

Krok po kroku:

Jeżeli potrzebujesz skorzystać z oferty pomocy Mieszkania:

1. Zgłoś się mailowo na adres mieszkanie@tolerado.org. Nie musisz pisać wiele, wystarczy kilka słów.

2. W ciągu doby roboczej powinna do Ciebie dotrzeć odpowiedź z propozycją terminu spotkania. Sugerowane są spotkania w siedzibie Stowarzyszenia, w szczególnych przypadkach możliwe również w formie online.

3. Spotkanie, połączone z wywiadem prowadzone jest w przyjaznym otoczeniu w naszej siedzibie. Podczas spotkania poprosimy również o okazanie dowodu tożsamości, w celu potwierdzenia, że masz ukończonych 18 lat. Informacje z tego spotkania są poufne, rozmawiamy z Tobą o Twoich doświadczeniach i potrzebach wsparcia. Dzięki tej rozmowie możemy podjąć decyzję, czy w Twojej konkretnej sytuacji oferta wsparcia Mieszkania Interwencyjnego jest dla Ciebie odpowiednia.

4. W przypadku decyzji o skierowaniu do Mieszkania – ustalamy termin zawarcia umowy i zakwaterowania. 

5. Umowa zawierana jest na okres miesiąca z możliwością przedłużania do 6 lub 12 miesięcy.

 

 

 

Czy to bezpieczne?

Tak! Twoje dane i fakt, że przebywasz w mieszkaniu stanowią tajemnicę, do której dostęp będzie mieć jedynie Personel Mieszkania. 
Adres mieszkania jest niejawny.
 
 

Pomoc i wsparcie

Każda osoba korzystająca z mieszkania jest zobligowana do podjęcia działań wraz z Personelem Mieszkania w celu osiągnięcia pełnej samodzielności społecznej. 
Mieszkając w naszym Mieszkaniu będziesz kontynuować naukę lub podejmiesz pracę zarobkową. Pomożemy również w drodze do uzyskania własnego zakwaterowania. 
Osoby korzystające będą miały cotygodniowe, darmowe spotkania/konsultacje z psycholożką wyspecjalizowaną we wsparciu osób niecisheteronormatywnych a także podejmą pracę z profesjonalnym pracownikiem socjalnym/asystentem społecznym.
 

 

Czy placówki pomocowe mogą zgłaszać osoby do skorzystania z Mieszkania?

Tak, opisując sprawę w mailu na adres mieszkanie@tolerado.org. Należy jednak pamiętać, że decyzja o skorzystaniu z mieszkania musi być konsensualna. tj. osoba korzystająca musi wyrazić taką świadomą wolę.
Bardzo prosimy o niekierowanie do nas spraw w sytuacji, w której “podejrzewają” Państwo, że osoba jest niecisheteronormatywna. Nasze Mieszkanie ma charakter pomocowy, jednak co do zasady nie zajmujemy się wyciąganiem na siłę osób z szafy, zwłaszcza w oparciu jedynie o podejrzenia. 

 

Zgłoszenia do mieszkania: mieszkanie@tolerado.org

Odpowiadamy w ciągu 24 godzin roboczych. Szczegóły w punkcie “Krok po kroku”.
Zgłaszając się poświadczasz zapoznanie się z Polityką Prywatności Stowarzyszenia.