NASZE PROJEKTY

LOKALNI LIDERZY I LIDERKI MOTOREM ZMIANY SPOŁECZNEJ

NASZE PROJEKTY

LOKALNI LIDERZY I LIDERKI

Projekt „Lokalni Liderzy i Liderki motorem zmiany społecznej” to zespół działań wypracowywanych przez zrekrutowany zespół osób pochodzących z małych i średnich miejscowości Pomorza i okolic – przede wszystkim Sztumu, Malborka, Elbląga i Lęborka. Zespół Osób Liderskich poprzez warsztaty pogłębił swoją wiedzę w tematyce praw i potrzeb społeczności LGBT+. Dzięki współpracy z norweską organizacją FRI – Foreningen for kjønns – og seksualitetsmangfold (link: https://www.foreningenfri.no/) projekt zapewnił również wymianę doświadczeń z zakresu modelowej współpracy pomiędzy tęczowymi organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego i urzędnikami_czkami.

Oprócz wymiany doświadczeń, projekt dał pole do zdobycia przez Zespół Liderski konkretnych kompetencji – wypracowanych w ramach warsztatów z urzędniczkami_kami Miasta Gdańska. We współpracy z Urzędem Miasta Gdańska – Wydziałem Rozwoju Społecznego – wypracowano w oparciu o projektowanie empatyczne nowe standardy miejskie dedykowane dla osób LGBT+ w zakresie pomocy społecznej, zdrowia psychicznego i obsługi klienta.

Finałem projektu było Ogólnopolskie Forum Profesjonalistów Praktyków w Europejskim Centrum Solidarności. Najważniejszym zaś jego produktem – wypracowane wraz zosobami urzędniczymi Miasta Gdańska Standardy Obsługi Przyjazne Osobom LGBTQIA+, które z dumą prezentujemy:

GDZIE I KIEDY

HARMONOGRAM NA 2021

 • 28.01 - 19.02Rekrutacja

  Rekrutacja (możliwość aplikowania do projektu za pośrednictwem formularza);

 • 22.02 - 05.03Rozmowy

  Rozmowy kwalifikacyjne z osobami kandydującymi (online);

 • 08.03Wyniki

  Wyniki rekrutacji i formalne ogłoszenie składu Zespołu Liderskiego;

 • 03.2021Spotkanie

  Spotkanie integracyjne inaugurujące prace Zespołu (prawdopodobnie online);

 • 04-08.2021Szkolenia

  Cykl pięciu jednodniowych szkoleń celowych dla Zespołu (planowane średnio jedno szkolenie na miesiąc, w lipcu i czerwcu możliwe dwa);

 • 08.2021Wizyta

  Czterodniowa (trzy noclegi) wizyta studyjna w Oslo, wymiana doświadczeń z partnerską organizacją FRI – Foreningen for kjønns – og seksualitetsmangfold;

 • 08-09.2021Warsztaty

  Trzy dni warsztatów przepracowujących wizytę, w tym jeden dzień z urzędniczkami_kami z Gdańska;

 • 10.2021Inauguracja

  Oficjalna inauguracja współpracy z Gdańskiem, pomoc Zespołu w organizacji konferencji prasowej;

 • 10.2021 - 02.2022Standardy

  Wypracowywanie standardów miejskich dedykowanych dla osób LGBT+ w trzech obszarach:

  • pomocy społecznej,
  • zdrowia psychicznego (w tym terapii uzależnień),
  • obsługi klienta,

  określające sposób świadczenia tych usług w sposób inkluzywny dla osób LGBT+.

   

  Pięć dni po dwa spotkania robocze dziennie (planowany jeden dzień / miesiąc).

   

  W spotkaniach, oprócz Zespołu Liderskiego, będą brały udział osoby eksperckie oraz dedykowany zespół urzędników miejskich.

GDZIE I KIEDY

HARMONOGRAM NA 2022

 • 03.2022Spis

  Spisanie i opracowanie merytoryczne treści standardów oraz Przygotowanie programu szkoleniowego oraz scenariuszy szkoleń dla specjalistów_ek i urzędników_czek;

 • 04.2022Szkolenie

  Szkolenia pilotażowe dla urzędników_czek (cztery jednodniowe szkolenia), ewaluacja wdrożenia standardów usług miejskich przyjaznych osobom LGBT+. Przygotowanie Lokalnych Forów Profesjonalistów;

 • 05.2022Redakcja

  Ostateczna redakcja treści standardów, wraz z programem i scenariuszem szkoleń, z uwzględnieniem wniosków z ewaluacji;

 • 07-08.2022Fora

  Lokalne Fora Profesjonalistów w Sztumie i Lęborku – dwie jednodniowe konferencje.

   

  W wyniku forów zwiększy się wiedza osób na temat potrzeb społeczności LGBT, wypracowanych standardów oraz zwiększy się gotowość do mainstremowania ich w lokalnych politykach;

 • 09.2022Forum kończące

  Ogólnopolskie Forum Profesjonalistów – uroczyste, medialne wydarzenie kończące projekt.

  Forum będzie prezentować wyniki projektu, w ramach debat zostanie omówiona współpraca NGO i instytucji miejskich przy wypracowywaniu polityk miejskich – doświadczenia i rezultaty a także rola samorządu w kształtowaniu polityk równościowych.

   

  W sesji z politykami planowany udział Prezydent Gdańska i, jeżeli będzie to możliwe, prezydentów/ki z innych progresywnych miast (Łódź, Wrocław, Poznań).

  Planowany telemost z działaczami FRI.

   

  Opcjonalnie możliwe poprzedzenie Forum współorganizacją Kongresu Miast Maszerujących po Równość LGBT+ (realizacja tego punktu zależna od decyzji organizatorów Kongresu);

 • 10.2022Podsumowanie

  Finalne, podsumowujące i integracyjne spotkanie Zespołu Liderskiego.

WAŻNE INFORMACJE

REALIZACJA PROGRAMU

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG